KERJASAMA PENERBITAN

BENTUK KERJASAMA PENERBITAN

Bentuk kerja sama penerbitan yang ditawarkan Penerbit Adjie Media Nusantara mencakup:

  1. Kerja sama Penerbit dengan Penulis

Merupakan kerja sama antara Penerbit dengan Penulis secara individu untuk menerbitkan sebuah buku

  1. Kerja sama Penerbit dengan Kelompok Penulis

Merupakan kerja sama antara Penerbit dengan beberapa Penulis sekaligus untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam kerja sama ini, Penulis wajib menunjuk satu orang dengan pemberian surat kuasa, untuk bertanggung jawab terhadap segala urusan administratif maupun non administratif yang berkaitan dengan penerbitan.

  1. Kerja sama Penerbit dengan Lembaga

Merupakan kerja sama antar Penerbit dengan sekelompok Penulis yang telah dikoordinasi oleh Lembaga/Institusi untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam hal ini Penerbit berhubungan dengan Lembaga/Institusi yang telah diberi kepercayaan oleh Penulis.

  1. Kerja sama Umum
  1. Kerja sama cetak. Penerbit membantu dalam jasa pengurusan dan percetakannya, seperti buku jurnal ilmiah, prosiding dan sebagainya.
  2. Kerja sama cetak dan penerbitan, Penerbit Adjie Media Nusantara bekerja sama dengan Perorangan/Lembaga untuk menerbitkan sebuah buku dengan tanggungan biaya penerbitan bersama.